ზაქარია(ზაურ) ჭიკაძე


კომპლექსური თერაპია


"სენსორული დიაგნოსტიკა, ბიოენერგეტიკული თერაპია, ხერხემლის სვეტის კორექცია და მასაჟი, ფიზიკური ვარჯიში, ფსიქოთერაპია, დამოკიდებულებათა კორექცია-ფსიქოანალიზი, ჰირუდოთერაპია"

 

განათლება:::

1978 – საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი
1983 – საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის ასპირანტურა
მიმართულება - "რადიაციული მუტაგენეზი"
პროფესიული გამოცდილება::
1984 წლიდან – სენსორული დიაგნოსტიკა, ექსტრასენსორიკა
1985-1986 _ შთაგონებით თერეპია
1990 წლიდან _ ჰირუდოთერაპია
1995 წლიდან _ ფსიქოანალიზი, ფსიქოთერაპია
2004 წლიდან _ ხერხემლის სვეტის კორექცია, მასაჟი და ვარჯიში

საექსპერიმენტო მეშაობა

1984 – ქ. თბილისის სახელმწიფო-სამედიცინო ინსტიტუტის პათ. ანატომიის კათედრა?; ხელმ
ძღვანელი – პროფ. თამარ დეკანოსიძე;
1985 - ქ. თბილისის ქრომატოგრაფიის ცენტრი; ხელმძღვანელი-ზურაბ ზურაბაშვილი;
1985 - ქ. მოსკოვის ელექტრონიკის და ელექტროტექნიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი;
ხელმძღვანელი-პროფ. ედუარდ გოდიკი;
1985-1986 ქ. მოსკოვის I - ლი სამედიცინო ინსტიტუტის რეფლექსოთერაპიის ლაბორატორია;
ხელმძღვანელი-პროფ. ილინი;
1989= 1990 საქართველოს იოგასა და ნატუროპათიის სახალხო უნივერსიტეტი-მიმართულება "ექსტრასენსორიკა"; ხელმძღვანელი-თენგიზ გელდიაშვილი;
1991 = საერთაშორისო პროექტში მონაწილეობა – "ექსტრასენსების სწავლება", საბჭოთა კავშირი- კანადა-ამერიკის შეერთებული შტატების და უკრაინის ერთობლივი საწარმოს "ჰარმონია"-ს თბილისში ჩატარებული "კურსი"- მიმართულება - "ფსიქოანალიზი" ხელმძღვანელი – ლევ ლასკავი; პროფ. იგორ მინეევი.

1997. საქართველოს ალტერნატული მედიცინის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი-პრეზიდენტი

პუბლიკაცია

1990 – მოკლე სახელმძღვანელო – ჰირუდოთერაპიაში – თეორიული ასპექტები
1991 – "ბიოველის პრობლემების შესწავლის იურიდიული და პრაქტიკული ასპექტები"

-2-

- მოხსენება წაკითხული საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებასთან არსებული ასოციაცია "ბიორეზონანსის" მიერ მოწყობილ კონფერენციაზე;
1995 – მოკლე პრაქტიკული სახელმძღვანელო ჰირუდოთერაპიაში
2011 _ თერაპიის ალტერნატიული საშვალებები
Hირუდოთერაპია _ ტერაპია წურბლების გამოყენებით
თერაპია ფსიქოლოგიური წერით
თერაპია ცოდნით _ გვარ_სახელის შინაარსის განმარტების წესი
1997 – ,,Научный центр ноосферных исследований, Институт человека –ноосфера,,- Независимая информационная служба - ЭКО-ХХ1 век ,Информационный бюллетень 35, 1997 ( на русском и англииском языках)
1998 - ,,О трансперсональной биоэнергетике,,- Независимая информационная
служба, ЭКО ХХ1 Век, Информационный бюллетень 43, тб., 1998.

მომზადებულია გამოსაცემად
პირველია სიტყვა, ანუ ზემგრძნობიარების ფილოსოფია;
ორმოცი ცნება ქართული მენტალიტეტის შესახებ;
ქებათა-ქება ასომთავრულისა, ანუ ქართული ლოგოსი;
ათი ცნება ტაძრული ფსიქოთერაპიის შესახებ.

გამოგონებები

1996 - გამოგონება – "ფსიქოთერაპიის ხერხი", საქ. პატენტი, 1085;
1996 - სასაქონლო ნიშანი – გამოსახულება, საქ. პატენტი 5342;
2000- გამოგონება – "სამკურნალო-პროფილაქტიკური სასმელი" საქ. პატენტი პ 2545;
2005 – სასარგებლო მოდელი – "ორგანიზმის გაჯანსაღების ხერხი" საქ. პატენტი უ 1221;
2006 - გამოგონება - "ტრენაჟორი"- საქ. პატენტი პ 4372;

 


პარაფსიქოლოგია ფსიქოთერაპია კულტოროლოგია ფიზიკური ვარჯიში ჰირუდოლოგია საკვები დანამატები
         
პირველია სიტყვა ანუ ზე მგრძობიარობის ფილოსოფია ათი ცნება ტაძრული ფსიქოთერაპიის შესახებ ორმოცი ცნება ქართული მენტალიტეტის შესახებ პატენტი № U1221 თერაპის ალტერნატიული საშუალებები
  თერაპის ალტერნატიული საშუალებები ქებათა ქება ასომთავრულისა ანუ ქართული ლოგოსი პანეტი № P4372 პატენტი № P2545
  პატენტი №1085      
Created in Garant.Ge